Samen met Driestroom
Driestroom biedt mensen met en zonder handicap een steuntje in de rug bij het vinden van passend werk of dagbesteding. Iedereen heeft talenten en die kun je ontwikkelen in een veilige en beschermde omgeving.
Driestroom, biedt ondersteuning bij het vinden van (betaald) werk voor
– Mensen die langdurig werkloos zijn (mensen die vallen onder de Participatiewet, voorheen WWB, Wajong enWsW).
– Mensen met een beperking

Marieke de Groot is projectleider van Theater Klare Taal.
Zij organiseert de begeleiding van medewerkers en vrijwilligers.

Samen met ArtEZ
ArtEZ verzorgt in Arnhem, Zwolle en Enschede een samenhangend aanbod van opleidingen in beeldende kunst, architectuur, mode, vormgeving, muziek, theater, creative writing, dans en kunsteducatie. Studenten die groepen begeleiden bij Theater Klare Taal hebben gekozen voor een Sociaal Artistiek Profiel.

ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, faculteiten theater & dans en muziektheater.

Caro Wicher is artistiek leider van Theater Klare Taal en begeleider van de studenten.