Vanwege corona halverwege het repetitieproces gestopt en op de plank gelegd. Een muzikale en wat maffe voorstelling met als verbindend thema wat je allemaal in de keuken tegenkomt of zou kúnnen komen. Deze montage-voorstelling vol met beweging, dans en korte tekst-scenes trekt in een hoog tempo

Theater Klare Taal heeft het verhaal van Scrooge in drie kernscenes uitgesplitst en gaat deze korte, muzikale voorstelling op het Charles Dickensfestival in Velp in première laten gaan. Naast de scenes die door muziek wordt ondersteund, zingt de theatergroep nog verschillende kerstliederen. Naast de voorstelling

Een werkpresentatie van een onderzoek van studenten van Docent Theater Arnhem en spelers van Theater Klare Taal. Ook in het theaterschooljaar 2019-2020 gaat Elsa May Averill met studenten van ArtEZ en spelers van Theater Klare Taal aan de slag. Er wordt gestart met een aantal vragen

Een workshop gegeven door studenten van Docent dans aan de spelers van Theater Klare Taal naar aanleiding van de eindvoorstellingen van de dansers op ArtEZ.

Een muzikale en theatrale voorstelling over elkaar zien, elkaar ontmoeten en elkaar (niet) begrijpen. Theater Klare Taal heeft theatraal onderzoek gedaan naar het maken van contact en ZIE MIJ is hier de uitkomst van. Vragen als: ‘Hoe kun je mij zien? Hoe kan ik jou

Een samenwerking tussen 3de jaars studenten van Docent Dans ArtEZ en spelers van Theater Klare Taal. Studenten van het derde jaar uit Docent Dans maken samen met spelers van Klare Taal een duet. Daarbij werpt telkens één van de studenten zich op als choreograaf en danst de

Een voorstelling van een onderzoek van studenten van Docent Theater Arnhem en spelers van Theater Klare Taal. In deze voorstelling speelden 10 tweedejaars theaterstudenten en 7 spelers van Theater Klare Taal 7 weken met elkaar samen. Zij waren ridder, prinses, fabeldier, en ze waren zichzelf. Er

Een voorstelling over het zusje van de Griekse heldin Antigoné genaamd Ismène. Ismène is nog ergens tussen hemel en aarde waar ze nog steeds wordt geplaagd door schuldgevoel en twijfels. Ze heeft namelijk nooit de moed gehad om ergens voor te kiezen en daardoor werd