Website inclusieve samenwerking in het theater live!

Wanneer acteurs met en zonder een beperking samen op het toneel staan, levert dit prachtige theaterproducties op. Een schat aan ervaringen en inzichten.

Drie theatergezelschappen waarin zowel acteurs met als zonder een beperking actief zijn, vier inclusief werkende zelfstandige theatermakers en twee hogescholen (Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en ArtEZ University of the Arts Hogeschool voor de Kunsten), werkten twee jaar lang samen om meer kennis te vergaren over inclusieve samenwerking in het theater en deze kennis breed toegankelijk te maken. Het project was mogelijk dankzij subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en van de Gemeente Rotterdam.

Om te doorgronden wat er gebeurt als acteurs met en zonder een beperking samenwerken in een theaterproductie, hebben de onderzoekers meer dan 50 interviews gehouden, met theatermakers, met acteurs met en zonder beperking en met begeleiders.

De resultaten van het project zijn weergegeven in een online tool. Deze online tool is sinds kort live en de moeite van het bekijken waard! Lees meer over het proces en de uitkomsten via deze link: Inclusieve samenwerking in het theater – Hogeschool Rotterdam