Theater Klare Taal krijgt bezoek van Buzztour Cultuur Oost

Op dinsdag 2 en donderdag 4 november werden de bezoekers van de Buzztour van Cultuur Oost voor de deur bij Theater Klare Taal afgezet. Een bus vol met geïnteresseerde beleidsmedewerkers van gemeenten (sociaal en cultureel domein) , zorg- en welzijnsinstellingen en culturele instellingen die geïnformeerd wilde worden over onze sociaal artistieke praktijk en leerwerkplaats.

De opdracht was om  te vertellen over, te laten zien en te laten beleven hoe de zorg en de kunst bij ons theater tot een volwaardige samenwerking komt. We hadden precies één uur de tijd om te laten zien wie Theater Klare Taal is. Uiteraard zijn we gestart met een theaterstuk. Niet voor niets zijn wij een theatergezelschap en kunnen onze krachten het beste tonen in beeld en taal. Vervolgens hebben alle spelers hebben zich voorgesteld en hebben ze allen een quote getoond over welke impact het theater heeft op henzelf.

Ook hebben we een tweetal filmpjes van het poëtische project Binnenin getoond en Sanne v.d. Engel en Jeanine Geerman hebben verteld hoe ze persoonlijk materiaal hebben aangedragen om een gedicht voor bij het stopmotionfilmpje te kunnen maken.

Theatermaker Caro Wicher interviewde Marieke de Groot waarbij zij vertelde over hoe bij Theater Klare Taal spelers worden begeleidt en ondersteund in het ontwikkelen van theatrale- en arbeidsvaardigheden. En als uitmijter hebben we de rap getoond die muzikant en begeleider Tudor Rutjes samen met de spelers heeft gemaakt en gemonteerd, waarbij iedereen zingend en rappend duidelijk kon maken dat muziek veel zeggingskracht heeft.

In een klein uur een wereld tonen. Topsport! Maar het is ons gelukt!