Bij Klare Taal besef je hoe noodzakelijk het is om bij je eigen kracht en passie te beginnen. Als we een speler uitdagen om iets nieuws te proberen, zullen we aanmoedigen wat er al bestaat. En dat zullen we dan verder uitbouwen en vormgeven.

Het is heel bevrijdend om samen met deze speciale spelersgroep alle tijd, ruimte en mogelijkheden in te nemen. En we mogen overal wat van vinden.

De spelers
We willen dat de spelers:
– Gebruik maken van hun mening en zich durven uiten.
– Hun gevoelens, gedachten en ideeën vorm geven in een theatrale setting. Dat kan door te transformeren naar een personage, een (reeks van) beeld(en), door beweging/dans, zang of een andere vorm van muziek maken.
– Zich ontwikkelen in het gebruik maken van hun fysiek, bewuster omgaan en inzetten van hun lijf als totaal en hun stem en mimiek in het bijzonder.
– Grenzen van hun kunnen opzoeken, verkennen en soms verder leggen.
– Zich houden aan afspraken en die als ondersteuning gaan maken en gebruiken.

De voorstellingen
We willen dat de presentaties/voorstellingen:
– Thema’s bevatten die de spelers mede hebben bedacht en vormgegeven.
– Publiek raken op een manier waarbij de toeschouwer méér ziet dan alleen deze bijzondere spelers, maar ook zichzelf spiegelt aan de gedachtes, gevoelens en idee‘n van de spelers/makers en daardoor niet alleen de Ander ziet maar ook zichzelf.
– Plezier bewerkstelligen aan spelers en toeschouwers, maar ook een aandeel hebben in de acceptatie en integratie van deze ‘bijzondere’ doelgroep als speler en als maker.
– Grensoverschrijdend, laagdrempelig en onderhoudend zijn.

De regisseurs
We willen dat de studenten:
– De spelersgroep leren kennen en gaan zien als ‘mede’-spelers en -makers.
– Zichzelf en de spelers als uniek materiaal gaan inzetten in het maken van presentaties en voorstellingen.
– Zich inzetten om grensoverschrijdend te zijn; te durven experimenteren en anders te
– durven denken, los durven laten van geijkte ideeën en meningen.
– Waarachtig in het hier-en-nu durven zijn.