fotosylvia

Sylvia Theunissen is de initiatiefneemster en projectleider van Klare Taal. Zij zag de WMO als aanleiding en uitdaging om in de wijk een theaterproject op te zetten.  In de levendige en creatieve wijk Klarendal en de artistieke kwaliteitsgarantie vanuit Artez is de basis gelegd om talent en ervaring tot ontwikkeling te laten komen. Uitgangspunt als ‘eigen regie’ en ‘samenwerken in de wijk’ als vanzelf tot bloei.

Uitgangspunt is het maken van mooi theater. Tijdens het proces van spel, dans en muziektheater leren spelers hun talenten en beperkingen hanteren én in te zetten. Hiermee krijgen de spelers meer zicht en grip op eigen handelen en daarmee meer zeggenschap.

Klarendal is een wijk in beweging. Klare Taal gaat mee in deze beweging en met onze projecten ‘Bij de Buren’ zoeken we de samenwerking met de bewoners en organisaties in de wijk Klarendal.

 

Caro

Caro Wicher is theatermaker en regisseur en werkzaam als theaterdocent bij ArtEZ. Bij Klare Taal heeft ze de   artistieke leiding van de spelersgroep. Daarnaast begeleidt ze de studenten die vanuit de disciplines theater, muziektheater en dans stage lopen.

Caro leidt deze spelersgroep naar kwalitatieve mooie theaterproducten.  Theater is bedoelt om publiek te raken en te verwonderen. Daarbij is de kracht en authenticiteit van de spelers het uitgangspunt.

Jonge kunstenaars van ArtEZ dagen de spelers van Klare Taal uit om op een nieuwe en inspirerende manier grenzen op te zoeken en daar waar mogelijk te verleggen op zowel artistiek als sociaal niveau, als individu als ook in groepsverband.